Webinar: solucions en economia circular

21 September, 2022 - 21 September, 2022
12:00h
online
Promotion

En aquest webinar donarem a conèixer els darrers avenços de la recerca en el camp de l’economia circular a la indústria, des d’una triple vessant: energia, alimentació i aspectes marítims, presentant les solucions tecnològiques més innovadores del sistema de coneixement.

És una sessió conjunta organitzada per tres xarxes d’R+D+I de grups de recerca catalans centrats en la transferència de tecnologia i coneixement: Xarxa d’R+D+i Energy for Society (XRE4S); Xarxa Marítima de Catalunya (BlueNetCat) i la Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA).

Aquest webinar compta amb la col·laboració dels clústers des diferents sectors implicats amb l’objectiu de transferir coneixement al teixit productiu.

L´idioma de la jornada serà català.

El programa i inscripcions estaran disponibles aquí properament. L’esquema de la jornada és el següent:

 

12h         Benvinguda

12.10h   Exposició de 6 solucions en economia circular per part de membres de XRE4S, BlueNetCAT i XIA

13.10h   Clausura