Webinar: solucions en economia circular

21 September, 2022 - 21 September, 2022
12:00h
online
Matchmaking Promotion
SIGN UP

En aquest webinar donarem a conèixer els darrers avenços de la recerca en el camp de l’economia circular a la indústria, des d’una triple vessant: energia, alimentació i aspectes marítims, presentant les solucions tecnològiques més innovadores del sistema de coneixement.

És una sessió conjunta organitzada per tres xarxes d’R+D+I de grups de recerca catalans centrats en la transferència de tecnologia i coneixement: Xarxa d’R+D+i Energy for Society (XRE4S); Xarxa Marítima de Catalunya (BlueNetCat) i la Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA).

Aquest webinar compta amb la col·laboració dels clústers des diferents sectors implicats; el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Clúster Bioenergia Catalunya (CBC), el Clúster d’Aqüicultura (Acuiplus) i el Clúster Foodservice de Catalunya, amb l’objectiu de transferir coneixement al teixit productiu.

L´idioma de la jornada serà català.

El programa de la jornada és el següent:

Programa Webinar economia Circular

12.00 Benvinguda per part dels organitzadors

  • Marta Fonrodona, Directora de la XRE4S
  • Josep Pascual, Promotor de la XIA
  • Pablo Bou, Promotor de la BlueNetCat

12.10-13.10 Presentació de solucions tecnòlogiques en economia circular

  • Modera: Joana Tarrés, Promotora de la XRE4S

12.10 Victor Ferreira (IREC/XRE4S) “La importància de l’economia circular per allargar la vida dels materials clau per a la transició energètica”

12.20 Amador Pérez-Tomas (ICN2/XRE4S) “Fotosíntesi artificial per a la captura de CO2

12.30 Pedro Elez Martínez (UdL/XIA) “Desenvolupament de nous ingredients alimentaris: Valorització de co- i sub-productes de la indústria alimentària mitjançant tecnologies avançades de processat”

12.40 Laura Mejias (UVIC/XIA) “Estratègies per impulsar la transició de la indústria càrnica a la bioeconomia circular: Valorització i tractament d’aigües residuals i residus”

12.50 Ioanis Katakis (URV/BlueNetCat) “Ús de microalgues pel tractament d’aigües residuals”

13.00 Alicia Estévez (IRTA/BlueNetCat) “Residus de la indústria cervesera i de conserves en pinsos per aqüicultura”

13.10 Clausura de l’esdeveniment