Sobre la XRE4S

OBJECTIUS

1. Creació d’un ecosistema de transferència entre la recerca en Energia i el sector productiu i social a Catalunya, identificant els actors claus i fomentant la interacció a diferents nivells

2. Incrementar el nombre de patents i llicències dels grups integrants de la XRE4S, mitjançant assessorament i formació especialitzats

3. Impulsar la valorització dels resultats de la recerca per a promoure la transferència cap al sector productiu i social, mitjançant un programa d’assessorament i formació específics

4. Promoure la creació de spin offs en el marc de la XRE4S, assessorant el potencial de comercialització dels resultats de la recerca, fomentant la creació d’equips multidisciplinars i capacitant als investigadors per emprendre

5. Augmentar l’ús dels equipaments i serveis disponibles a la XRE4S, tant entre els diferents grups com amb la industria, mitjançant un pla de comunicació específic

6. Capacitar els investigadors per augmentar la transferència de tecnologia i de personal qualificat al sector productiu i a les institucions públiques

7. Incidir positivament en la societat i institucions públiques mitjançant la transferència de tecnologies amb impacte social i que estiguin en línia amb les actuals polítiques públiques o dirigeixin les decisions futures 

8. Incloure la perspectiva de gènere a la XRE4S, mitjançant formació específica, promoció de les dones científiques i apostar per a la conciliació familiar de les activitats de la XRE4S.

9. Augmentar el percentatge de finançament privat en els projectes i les empreses creades en el marc de la XRE4S així com en la incorporació de nous productes al mercat.

RESULTATS

Els resultats de la XRE4S seran la creació de l’ecosistema i marca de la XRE4S com a referent en transferència de tecnologia en el sector energètic. Es promourà la creació d’espais de confluència regulars i efectius entre recerca, indústria, institucions públiques i socials. Es fomentarà la col·laboració dels grups de la XRE4S. Es preveu incrementar el nombre de contractes amb empreses i entitats sense ànim de lucre i augmentar el nombre de patents, llicències i spin offs dels grups de la XRE4S, així com el percentatge de finançament privat.