15/05/2020

Webinar | Generation of competitive R&D&i projects in the energy sector in Europe: H2020 and Eurostars (in Catalan)

La XRE4S, juntament amb la Comunitat RIS3CAT Energia, l’IREC, i el CEEC, organitzem un webinar dirigit a aquelles organitzacions que treballin en el sector energètic. L’objectiu d’aquesta sessió és generar propostes, definir possibles conceptes i aportacions dels socis relacionats amb les convocatòries europees de H2020 i Eurostars, que tenen la seva data límit al setembre. Els socis de les entitats organitzadores podran presentar les seves propostes a través del formulari adjunt (abans del 22 de maig del 2020). Les propostes que millor encaixin amb els topics (veure el recull més avall) es podran presentar durant el webinar per tal de facilitar el networking durant la sessió.

Registre al webinar aquí.

El programa serà el següent:

–        Generació de projectes competitius R+D+I en el sector de l’energia a Europa: H2020 i Eurostars

  • Introducció als topics– Federico Noris (IREC)
  • Presentació de  propostes dels socis (CEEC-Comunitat-Xarxa)
    • Propostes amb data límit 1 de setembre (veure convocatòries més avall)
    • Propostes amb data límit 10 de setembre (veure convocatòries més avall)
    • Propostes al Programa Eurostars (veure convocatòries més avall) 

–        Torn obert de paraula