13/05/2019

XarMAE evolves to XRE4S (in Catalan)

La Xarxa d’R+D+I en Materials Avançats per a l’Energia (XaRMAE), evoluciona cap a la Xarxa d’R+D+I: Energy for Society (XRE4S), amb la voluntat d’ampliar el seu abast temàtic a tots els àmbits de l’Energia, i esdevenir una xarxa transversal i interdisciplinar per a promoure la transició energètica a nivell català i internacional donada la seva rellevància en els plans estratègics europeus i nacionals en matèria d’energia. En el marc de la transició energètica, es vol crear un ecosistema de transferència entre la recerca i l’entorn productiu i social en el sector de l’energia com element clau per a la millora de la competitivitat del sector energètic i del desplegament d’una societat de baixes emissions.

La XRE4S engloba 35 grups de recerca de 14 universitats, centres tecnològics i centres de recerca catalans amb 528 investigadors, dels quals un 29% són dones. D’aquests 35 grups, 7 estan liderats per dones, és a dir un 20%. Els grups de recerca de la XRE4S treballen en les accions prioritàries del SET Plan i els eixos del Pacte Nacional per la Transició Energètica i de la Comunitat RIS3CAT Energia.

La XR4ES ha dissenyat un programa de valorització i transferència per tal d’impulsar-la en l’àmbit de l’Energia a Catalunya. L’objectiu és augmentar l’impacte d’aquesta transferència en el sector productiu i social a Catalunya i convertir-la en un pol d’innovació energètica a nivell internacional. El programa de inclou la coordinació entre els membres de la Xarxa i altres interlocutors; la creació d’un ecosistema de transferència, mitjançant la identificació de capacitats, el llançament de reptes i les activitats de networking; l’assessorament en la valorització i transferència de tecnologia i la capacitació dels investigadors.

En aquesta web podeu trobar informació sobre els membres que conformen la XRE4S, les seves competències i les activitats que es duran a terme.