19/01/2023

XRE4S: Resum del període d’actuacions entre 2018 i 2022

La Xarxa R+D+I Energy for Society (XRE4S) és un ecosistema de referència en energia que engloba tot l’espectre energètic i promou la transició energètica a nivell català i internacional. La XRE4S és coordinada per l’IREC i s’hi van adherir des d’un inici tres entitats: el Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el fons d’inversió DEMETER i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL).

La XRE4S engloba els grups de recerca catalans punters en energia, amb temàtiques interdisciplinàries i multidisciplinàries. Aquest fet fa que la XRE4S s’erigeixi com una porta d’entrada única a les diferents tecnologies energètiques de la recerca catalana, facilitant l’accés a la innovació en energia a PiMEs, inversors i grans empreses. Empreses i inversors contacten directament amb la XRE4S per a descobrir les tecnologies punteres en energia a Catalunya. La XRE4S va començar amb 35 grups de recerca de 14 universitats, centres de recerca i centres tecnològics catalans, i actualment compta un total de 41 grups.

La XRE4S ha desplegat un programa per impulsar la valorització i transferència tecnològica en l’àmbit de l’energia a Catalunya cap al sector productiu i social, tot fomentant la interacció recerca-empresa per transferir coneixement i crear productes innovadors en el sector de l’Energia, augmentant alhora, l’impacte de les innovacions energètiques a la societat..

La XRE4S, en el període 2018 a 2022, ha consolidat marca i està present en diferents iniciatives a nivell català i estatal, estenent col·laboracions amb clústers, empreses, fons d’inversió, venture builders i acceleradores. S’han coorganitzat més de 15 esdeveniments conjuntament amb els agents mencionats i alguns han esdevingut referents al calendari, com ara l’Innovation Day Energia o els webinars periòdics.

El model de Xarxa de la XRE4S ha esdevingut pioner en la col·laboració i incorporació d’altres actors rellevants del sector energètic i de transferència sector (clústers, plataformes tecnològiques, ecosistemes d’innovació, xarxes d’R+D+I, venture builders, administració, entre d’altres).

A les jornades organitzades s’ha afavorit que els grups de recerca presentin tecnologies concretes, que les empreses llancin els seus reptes energètics, als quals s’ha donat resposta des dels grups de recerca. S’han realitzat diverses reunions individuals amb empreses i inversors per a presentar-los tecnologies. El programa L2M ha identificat les tecnologies amb més potencial de valorització de la XRE4S. El programa ha mapejat possibles empreses beneficiàries de les tecnologies, ha realitzat estudis de mercat i ha desenvolupat estratègies de comercialització de les tecnologies i definit roadmaps per a cadascuna d’elles. El programa també ha destacat quines són les activitats prioritàries per a continuar donant suport a les tecnologies. Per aquest motiu, s’han creat programes complementaris: el programa IP Services & Transfer , el programa TBD i el programa Mentorship.  Aquests programes han permès augmentar el nombre de patents i llicències, promoure la creació d’spin offs, a més de capacitar els investigadors per a augmentar la transferència de tecnologia i augmentar el capital privat. Els programes de la XRE4S han realitzat gairebé 90 serveis d’assessorament en protecció, mercat, comercialització, entre d’altres.

Com a resultats, des de 2018, s’han identificat 100 tecnologies susceptibles d’ésser valoritzades. Els grups han sol·licitat 46 patents i durant la vida de la XRE4S han creat 7 spin offs, i està previst que se’n constitueixi una al 2023. S’han llicenciat 15 patents i 6 s’han implantat mitjançant spin off. S’han identificat més de 900 empreses potencialment beneficiàries de les tecnologies i s’han mantingut reunions amb més de 300 empreses gràcies als programes de valorització i a l’activitat de promoció de la XRE4S amb activitats pròpies i assistint a fires i activitats de matchmaking. Els grups de recerca han fet més de 200 contractes amb empreses.

Les activitats de formació han incidit principalment en la capacitació d’investigadors per tal d’augmentar la transferència de tecnologia, participant més de 500 investigadors en més de 30 sessions formatives.

L’equip humà de l’IREC que ha fet possible aquest ecosistema és Marta Fonrodona, com a Directora, Joana Tarrés, com a promotora, Georgina Manyanic, com a promotora júnior, i Anna Magrasó, com a tècnica de comunicació.